Microsoft
12 Microsoft çalışanı 136 soru cevapladı.

Meslek Anlatımları

Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
İş hayatımın yaklaşık olarak üçte biri iş ortaklarımızda, üçte biri içeride, üçte biri de üniversiteler ve çeşitli yazılım geliştirme toplulukları gibi topluluk etkinliklerinde geçiyor. Bu etkinliklerde kimi zaman konuşmacı, kimi zaman panelist olarak yer alıyorum; kimi zaman da Microsoft teknolojilerini ya da rakip teknolojileri anlatan insanları dinlemek üzere yer alıyorum. Ofiste geçen zaman diliminde 6 kişilik ekibimizi yönlendirme, onlarla beraber iç toplantılar yapma, şirket içerisindeki diğer bölümlerle toplantılar yapma ve bizim yazılım geliştirme teknolojileri başlığı altında yaptığımız şeyleri diğer bölümlere anlatma şeklinde geçiyor. O yüzden bu arkadaşlar kimi zaman teknik roller üstlenseler de, benim rolüm çok fazla teknik olmayı gerektirmiyor. Geçmiş deneyimlerim çok teknik olmakla beraber bu rolümde şu an çok teknik bir iş yapmıyorum.
Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Yazılım geliştirme teknolojileri adını verdiğimiz bölüm özellikle 5 hedef segment ile çalışıyor. Onların yazılım geliştirme teknolojileri konusunda Microsoft teknolojilerini anlamasını sağlıyor. Bu 5 hedef segment; öğrenciler, öğrencilerin kurduğu startuplar, startuplar büyüdükten sonra ortaya çıkan büyük yazılım evleri, ister o yazılımı evlerinin içerisinde çalışsınlar ister kurumsal dünyada çalışsınlar profesyonel uygulama geliştiriciler ve IT Pro adını verdiğimiz sistem yöneticileri. Biz bu 5 hedef segmentin Microsoft teknolojilerini anlamalarına yardımcı oluyoruz. Teorik olarak 10 yaş civarında başlayabilen bir öğrenci kitlesinden kimi zaman yaşı 50-60’ı bulan profesyonel geliştiricilere Microsoft teknolojilerini, bulut bilişimi, nesnelerin internetini anlatıyoruz. Onlardan ortaya çıkan bir takım başarı hikayelerini dinleyip bunları dünyaya yayma konusunda onları desteklemeye çalışıyoruz. İstanbul ağırlıklı olmak üzere çalışan 6 kişilik küçük bir ekibimiz var. Ancak dışarıda bu 6 kişilik ekibi destekleyen çok büyük bir öğrenci temsilcisi kitlemiz de var. MSP adını verdiğimiz öğrencilerin sayısı 50’yi yaşıyor. Aynı zamanda Microsoft teknolojilerini profesyonel hayatta kullanan ve bizim adımıza temsilcilik yapan arkadaşlar var. Bir de onları yönlendiriyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Benim en büyük sorumluluğum Windows’un ve cihazların Türkiye'deki stratejisinin oluşturulması. Buna pazara nasıl sunacağımız, nasıl pazarlayacağımız, satış kanallarını beraber nasıl geliştireceğimiz, müşterilerimize hangi değerleri sunacağımız ve Türkiye üzerinde farklı neler yapacağımız konuları da dahil. Tüm bu stratejinin oluşturulması, pazarlama bütçesinin yönetilmesi, ülke içindeki pazar payının ve cirosunun yani şirket içi metriklerinin yönetilmesinden sorumluyum. Ekibimde pazarlama yöneticileri, teknik satıştan sorumlu arkadaşlar var. Bir ekip olarak Windows'un Türkiye’de müşterilerimiz tarafından daha iyi, daha rahat, daha faydalı kullanılmasını ve yaygınlaşmasını sağlıyoruz Ben Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun oldum. Bilgisayar Mühendisliğinde master yaptım. Ondan sonra teknoloji yönetimi masterı yaptım. Şu anda da pazarlama alanında İşletme doktorası yapıyorum. Şu an yaptığım işte, teknoloji backgroundını kullanarak ürünlerin satışı, pazarlaması ve teknoloji yönetimini yapıyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Bugünden bahsedeyim; bugün sabah bir iş ortağımızla toplandık. Beraber çok yeni, yaratıcı bir uygulama geliştirme üzerine konuşuyoruz. Onu nasıl yaygınlaştırılabileceğimiz üzerine tartıştık. Sonra başka bir iş ortağımla buluştuk. Gençlere yönelik içinde filmlerin, dizilerin olduğu özel bir kampanyayı nasıl dizayn edeceğimizi konuştuk. Şimdi sizinle beraberim. Ondan sonra basınla bir toplantım var. Ondan sonra bir iş ortağımızla beraber Windows 10 kurulumlarını genele nasıl yayacağmız ve nasıl destekçi olacağımız üzerine konuşacağımız bir toplantım var. Akşam da Amerika’yla telekonferansım var. Bu, bugünüm. Ama genele baktığımızda zamanımın belki %30’u ofiste geçiyor. Microsoft un en sevdiğim özelliklerinden biri de her kişinin rolünü kendi tanımlaması. Gerçekten bütün firmalarda her rolün bir belli gereksinimleri vardır. Önemli olan siz o rolün üstüne neler koyduğunuz, farklı neler yaptığınız. Ben zamanımın az kısmını ofiste geçiriyorum. Büyük kısmını ya müşterilerle ya iş ortaklarımızla sahada geçiriyorum. Çünkü ister kendi şirketiniz olsun, ister bizim gibi kurumsal dünyada çalışıyor olun müşterilerinize ve iş ortaklarınıza yakın olursanız, sahada olursanız o zaman gerçekten gerçekleri görüyorsunuz ve geri bildirimleri alıyorsunuz. Yani o fildişi kulede yaşamak çok doğru bir şey değil. Ben de Microsoft’taki birçok arkadaşım da bu şekilde çalışıyor, zamanımızın bir kısmını sahada geçiriyoruz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Herkesin kariyerden beklentileri farklı olabiliyor. Bazıları gerçekten kariyer olarak görüyor, bazıları para olarak görüyor, bazıları etki olarak görüyor. Ben gerçekten bunu etki olarak görüyorum. Şu anda sorumlu olduğum rolde Türkiye ekosistemine yani, bulunduğumuz ekosisteme yarattığımız etki. Eğer bir müşterinize gidip ona bir ürün satmak yerine, gerçekten onun iş yapış şeklini değiştiriyorsanız ve gerçekten daha çok kar elde ediyor, daha modern oluyor, daha globale yayılıyor, daha inovatif işler yapıyorsa bu bir etkidir. Veya Türkiye'de KOBİ'ler yaratıcı işler yapabiliyor, maliyetleri düşürüyor, bulutla beraber globale açılyor, farklı işler yapabiliyorsa, farklı kazanımları elde ediyorsa ve sizinle beraber iş ortakları ekosisteminizde de onların büyümesini sağlıyorsanız, o etkiyi görüyorsanız zaten insanlarla konuştuğunuzda bunu gözlerinden görüyorsunuz. Beni en çok keyiflendiren şey bu. Şimdi mesela Windows 10 lansmanı çerçevesinde biraz sosyal sorumluluk tarafına ağırlık veriyoruz. Globalde de Türkiye'de de global lansmanımızı görmüşsünüzdür. Global CEO’muz Kenya'ya gitti. Kenya'da öğrencilerle beraber onların makinesini Windows 10’a yükselti. Global lansmandı bu. CEO, Windows 10 lansman günü Kenya’daydı. Biz de bunun Türkiye'de benzerlerini yapıyoruz. Şu an duyurmadık, çok yakın zamanda duyuracağız. Mesela son üç beş senedir belki de benim en keyif aldığım proje zor durumda olan gençlere yardım ettiğimiz, onlarla beraber eğlendiğimiz, onlara bilgisayar kullanmayı öğrettiğimiz proje. Burada aileleri tarafından terk edilmiş zor durumda olan 8-10 yaşında çocuklardan bahsediyoruz. Onlara bilgisayar veriyoruz, basit bir şekilde bilgisayar programlamayı öğretiyoruz. Belki o çocuklardan birinden ilerde bir gün Steve Jobs, Bill Gates gibi öyle projeler çıkartırsak beni en çok tatmin eden şey o olur. Microsoft’u bu kadar çok sevmemin sebebi Microsoft’un buna olanak sağlıyor olması. Mesela bu bahsettiğim şey benim insiyatifimde bir proje. Normal iş sorumluluklarının dışına çıkıp keyif aldığınız projeleri yapabiliyorsunuz.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Windows ve Cihazlar Grubu olarak baktığınızda çok büyük bir ekosistemden bahsediyoruz. Windows ve cihaz ekosisteminde biz burada işletim sistemiyle varız. Lumia, Xbox, Hololens gibi cihazlarımız var. Ama birçok iş ortağı, donanım üreticileri, bu donanım çözümlerini satan iş ortakları, bunun distribüsyon yapısı, parekende iş ortakları, telekom operatörleri ve yazılım geliştiriciler var. Baktığımızda, küçük bir kısmını söyledim. Siz küçük bir ekiple çok büyük bir ekosistem içerisinde, bütün işletim sistemini ve donanımı yani bilgisayar dünyasının kalbi olduğu için bütün ekosistemi yönlendiriyorsunuz. Bütün bunları Türkiye'de veya globalde yapıyorsunuz. Onu yönetmek zor bir şey, ama yönettiğiniz anda da çok keyifli bir şey. Bence en zorlayan noktalardan veya en çok zamanımızı alan noktalardan biri bu genel ekosistemi yönetmek. Dediğimiz gibi Türkiye'ye bakıyorsunuz; binlerce kurum, yüz binlerce KOBİ, binlerce iş ortağı, onlarca donanım ortağı var. Genel olarak ister Windows ve cihazında olsun, ister Türkiye'de çalışırken veri merkezi ve bulut tarafında olsun; ekosistemi yönetmek. Kısacası siz merkezde duruyorsunuz ve her tarafı koordine etmeniz lazım. Önemli ve zor olan ama aynı zamanda keyif katan şey bu.
Windows ve Cihazlar İş Grubu Yöneticisi
Oradaki rolde planlama ve ekosistemden sorumluydum. Windows 7 zamanıydı. Bir işletim sisteminin geliştirilmesi 2-3 senelik bir süreç. Artık öyle bir dünyada değiliz sürekli güncelleme var ama eski zamanda Windows Vista çıkmadan önce Windows 7 nin planlaması başlıyordu. 3 senede bir geliyordu işletim sistemi. Planlamanın birinci senesi ürünün planlanmasıyla geçiyordu. “Şu özelliği alalım, şu özelliği şu ülkelerde kullanalım, şöyle iş ortaklarıyla çalışalım.” gibi tamamıyla ürünün planlanması. İkinci sene geliştirme işi yani ürünün kodlanması başlıyordu. Üçüncü senede yine ciddi bir sorumluluğumuz vardı. Mesela Windows 10’la gelen yüz tanıma özelliği. Artık bilgisayarınıza girerken parola girmek yerine sizi yüzünüzden tanıyacağından bilgisayarınız açabiliyor olacaksınız. Bunun yazılım bacağı var, onu biz geliştiriyoruz. Ama bunun bir de donanım bacağı var. Sizin yüzünüzü tanıyacak çeşitli kameralar veya parmak izi okuma cihazları vesaire. Biz o yüz tanıma sistemlerini, parmak izi okuma sistemleri geliştiren iş ortaklarıyla yani donanım üreticileri ile çalışmalara başladık. Benim çalıştığım şey 3G modemlerdi. Bütün dünyaya yayılmış telekom operatörleri var. Türkiye'de Turkcell, Vodafone; Hindistan'da, İtalya'da, Çin’de farklı farklı operatörler var. Bu operatörlerle beraber daha Windows 7 çıkmadan gizlilik anlaşması çerçevesinde ürünü çıkardığımızda gelecek özellikleri konuşuyoruz. Bu özellikleri onlarla da beraber kullanmak istiyoruz. Ondan sonra hem telekom operatörlerindeki, hem Microsoft’taki teknik ekipler geliştiriyor. Benim sorumluluğum o iş geliştirme kısmıydı.
Microsoft Office Ürün Pazarlama Yöneticisi
Pazarlamaya baktığımız zaman, aslında her kurumun pazarlama anlayışının farklı olduğunu görüyoruz. Microsoft’ta pazarlama bölümü biraz daha iş geliştirme, ürünün sahipliğini Türkiye pazarında yapma, ürünün müşteriler tarafından kullanımını arttırma, bilinirliğini arttırma ve adaptasyonunu yükseltmek amacıyla belirli aktiviteler yapıyoruz. Bunların sorumluluğu tamamen ürün pazarlama yöneticisinde toplanıyor. Baktığımız zaman ben Office 365 Ürün Müdürü’yüm. Office 365’in farklı bir gidişatı var. Bu eskiden Office adı altında geçiyordu. Bizim yaptığımız işler de biraz daha Office ürününün pazara indirilmesi. Çünkü bu Microsoft globalden gelen bir ürün. Türkiye pazarına indirgenmesi söz konusu olması gerekir. Dolayısıyla ürünün türkçeleştirilmesinden, müşterilere bilinirliğinin arttırılmasından, iş geliştirmeye kadar belirli farklı iş ortaklarıyla ya da belirli kurumlarla işbirliği yapıp ürünün bilinirliğini ve satışı nasıl daha arttıracağımız üzerine çalıştığımız bir model gibi düşünebilirsiniz. Burada da sadece kendimiz iş yapmıyoruz. Microsoft içerisinde belirli segmentler var. Biz bunlara satış bölümleri diyoruz. Onlarla kol kola çalışıyor olmamız gerekiyor. Çünkü müşteriyi bilenler onlar aslında. Biz sadece ürün müdürlüğü tarafında segmentlerle beraber çalışıyoruz. Gerekirse müşterilere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Çünkü; en önemli olan konu müşterinin ihtiyacını anlamak. Her müşterinin ihtiyacı birbirinden farklı. Biri iş üretkenliği tarafında mobil çalışma kapsamındaki bir aracı istiyor; bir diğeri sahada farklı yerlerde çalışan ekibinin işbirliği yapabileceği bir platform istiyor. Dolayısıyla herkesin ihtiyacını karşılayabilecek farklı çözümleri onlara sunmayı amaçlıyoruz. Biz de burada aktif olarak rol alıyoruz.
Microsoft Office Ürün Pazarlama Yöneticisi
Microsoft’ta gün 09:00’da başlıyor ve bilindik şekilde 18:00’de bitiyor. Fakat bizim günümüz her gün birbirinden farklı geçiyor. Eğer yoğun bir günün ardından yeni bir güne başlıyorsak mutlaka ilk başta gün içerisindeki yapacağım aksiyonları kendime not ediyorum. Biraz daha planlı gitmeye çalışıyorum. Gün içerisinde mutlaka toplantılar oluyor. Çünkü; biz Microsoft olarak gerçekten bir ekip olarak çalışıyoruz. Yani ben pazarlama tarafındaki ürünün sahibiysem, mutlaka segmentte satış tarafındaki arkadaşlarımın da yorumlarını aldığım belli projeler üzerinde birlikte çalışıyoruz. Örneğin; kurumsal müşterilerde Office 2016’nın lansmanını nasıl yapacağımız üzerine. bizim belirli fikirlerimiz oluyor ama ekipçe bir araya geliyoruz ve bunları tartıştığımız, fikir birliğine vardığımız belirli toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında, elbette globalle çalışıyoruz veya Ortadoğu'da çalıştığımız iş arkadaşlarımız var. Zaman zaman onlardan fikir almamız gereken ya da belki onlara İyi yaptığımız işleri anlatabileceğimiz zamanlarımız oluyor. Bir gün içerisinde bunları yaparken bir yandan da işlerimizi devam ettirmemiz gereken e-postalar geliyor. Hem içeriden gelen e-postalar, hem de müşteri ile çok yakın çalıştığımız için müşteriden gelen e-postalar oluyor. Onları cevaplamakla geçiyor bir süre. Ama ben işlerimi toparlamayı daha çok toplantılardan sonra gün sonunda tercih ediyorum. Çünkü; iş saatleri içerisinde beraber çalışmayı daha çok sevdiğim için motivasyonumu biraz daha buraya kaydırıyorum.
Xbox Kategori Müdürü
Kategori Müdürü, bir ürünün ve o kategorinin her şeyinden sorumlu kişi demek oluyor. Hem satış, hem pazarlama alanında sorumluluklarımız var. Yani marka yönetiminden bahsediyoruz. Markanın imajı, bilinirliği, pazarlama anlamında yapılacak en ufak aktiviteden daha büyük çaplı projeler, hem de satıştan gelecek kârlılık analizlerinden, satış rakamlarına ve hedeflere gidecek bütün sorumluluklar aslında kategoridedir. Kategori kısmında, Microsoft’ta sizin altınızda çalışan çok büyük ekipler yok ama çok uzman bir kadro var. Çok deneyimli insanlarla beraber daha lateral bir yapı var. Satışı yöneten bir arkadaşımız var, sahayı yöneten bir arkadaşımız var. Hepimiz koordineli bir şekilde çalışıyoruz. En sonunda her şey de kategoride toplanıyor. Ürünün her şeyinden sorumlu olunca her gün karşınıza sürprizler çıkabiliyor. Bu da aslında işi eğlenceli kılan ve sizi her gün işte yeni bir şeyle karşılaştıran güzel bir yön. Beni çok motive eden şeydir bu. Bunun dışında genel olarak özellikle Xbox’ta ürün lansmanı, yani oyun lansmanında takibi aylık olarak satış hedeflerinin gerçekleşmesi için yapılacak hedeflemelere koşan, hem operasyonel hem de büyük projeler yönünde ilerliyoruz. Bir de Xbox’ta işimizi daha çok partnershipler yoluyla götürüyoruz. Burada da benim daha önceki deneyimlerimin faydası oluyor. Dediğim gibi, on sene içinde iyi bir network kazandığımı düşünüyorum. Aynı şekilde Microsoft da size yepyeni bir network sunuyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde farklı farklı şirketlerle, çok güzel projeler ortaya çıkartabiliyoruz.